OEL Group Homepage
Home About Osborne Engineering Our Services Devices Quality Jobs Downloads News Contact
Projektowanie i Inżynieria
Usługi - strona główna / Technologie łożyskowe / Usługi wsparcia / Projektowanie i Inżynieria

Poprzez wysoce rozwinięty dział Inżynieryjno Projektowy OEL jest w stanie zaoferować :

 • Ocenę komponentów
 • Analizę materiału I podnoszenie jakości
 • Tworzenie projektów
 • Walidacje projektów
 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Zapewnienie jakości

OEL oferuje pełne spektrum usług Inżynieryjnych, od wsparcia Inżynieryjnego Podstawowych Producentów Sprzętu podczas nowych projektów, do wspierania Użytkowników , pracujących na istniejącym już sprzęcie w terenie.

Dział projektowy OEL używa najnowszych systemów 3D Cad, analizy skończonych elementów i oprogramowania pozwalającego na prognozowanie zachowania łożysk. Oprogramowanie 3D wykorzystywane jest do tworzenia modeli trójwymiarowych, na podstawie których tworzy się dwu wymiarowe rysunki oraz programy do maszyn CNC.

Dział Inżynieryjny posiada także dedykowane urządzenia pomiarowe CNC ( CMM ). Urządzenia te poprzez sterowanie cyfrowe pozwalają na precyzyjne pomiary obrabianych powierzchni remontowanych części. Części te mogą zostać obrobione w sposób zapewniający ich identyczność z częściami pierwotnymi, lub istnieje możliwość modyfikacji tak aby zapewnić poprawę charakterystyki pracy.

OEL oferuje usługi projektowe dla łożysk i innych części związanych z dziedziną urządzeń wirujących. Posiadamy możliwość poprawnej oceny projektów z wykorzystaniem oprogramowania do projektowania łożysk i analiz, co pozwala na następujące obliczenia:

 • Grubość filmu olejowego i temperatury powrotnej – wylotowej oleju
 • Eliptyczność łożyska i optymalizacja luzów
 • Straty mocy łożyska
 • Wspólczynnik dynamiczności łożyska

Laboratorium Metrologiczne OEL jest w stanie przeprowadzić testy twardości, testy powierzchni końcowych i przygotować próbki do analiz mikroskopowych.

Bliskie powiązania z Uniwersytetem Northumbia, pozwalają na korzystanie z dużego zaplecza zasobów technologicznych , w tym z materiałowej analizy Rentgenowskiej do dokładnej oceny składowych materiału.

Wały / Akcesoria sprzętu wirnikowego
Rozwojowe podejście OEL do biznesu oznacza że zawsze jesteśmy krok przed konkurencją. Wykorzystując to podejście w projektowaniu i w ekspertyzach inżynierskich oraz obszerne doświadczenia, OEL był zawsze w stanie zareagować na rynek lub wymagania klienta jeżeli chodzi o nowe produkty:

 • Odrzutniki olejowe na wale
 • Zestawy uszczelnień olejowych
 • Zestawy naprawcze

Pozostałe uługi:

Technologie łożyskowe >>
Usługi wsparcia >>

 

  Bearing Design and Engineering

Bearing Design

Bearing Design

Bearing Design

© Osborne Engineering Ltd 2008-2016 All Rights Reserved

Site by Komodo

W3C - XHTML 1.0 - Valid    W3C - CSS - Valid
Osborne Engineering Sp. z o.o. ul. Rogowska 117a 54-440 Wrocław Poland

Tel: (+48) 71/795 50 00 Fax: (+48) 71/796 31 77 | info@osborne-engineering.com.pl