OEL Group Homepage
Home About Osborne Engineering Our Services Devices Quality Jobs Downloads News Contact
Do pobrania

W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracowników na stanowiska:

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@oel-group.com.pl.

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV i dane w naszej bazie, proszę dodatkowo złożyć oświadczenie o wyrażeniu takiej zgody, najlepiej następującej treści: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Osborne Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych zawartych w złożonym przeze mnie zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.


Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych będzie Osborne Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Dane osobowe podane przez Państwa, wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych, jako konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (są to: imię i nazwisko, wykształcenie, data urodzenia, miejsce zamieszkania, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Dodatkowe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą Państwo wyrażają, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie owych dodatkowych danych nie ma jednakże wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane prosimy o ich nie umieszczanie w swoich dokumentach.
Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczyć będą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji będziemy przetwarzali przez okres 6 miesięcy.
Ponadto Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres ich przedawnienia.

Część Państwa Danych, tj. imię i nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będziemy udostępniali poza EOG, tj. Osborne Engineering LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Udostępnianie takie jest konieczne z racji powiązań łączących nas i Osborne Engineering LLC (nasza spółka - Osborne Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest spółką-córką Osborne Engineering LLC i należy do grupy przedsiębiorstw), a służy prawidłowemu gospodarowaniu zasobami, ocenie działalności gospodarczej, planowaniu rozwoju grupy i stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Udostępnianie odbywa się naturalnie z pełnym poszanowaniem Państwa praw i wolności a naszym priorytetem jest zapewnienie należytej ochrony Państwa Danych Osobowych.

Inspektorem ochrony danych Administratora jest r. pr. Maja Sobocińska-Dura. W razie pytań mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@oel-group.com.pl.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres rekrutacja@oel-group.com.pl.  About Us
© Osborne Engineering Ltd 2008-2018 All Rights Reserved

Site by Komodo

W3C - XHTML 1.0 - Valid    W3C - CSS - Valid
Osborne Engineering Sp. z o.o. ul. Rogowska 117a 54-440 Wrocław Poland

Tel: (+48) 71/795 50 00 Fax: (+48) 71/796 31 77 | info@oel-group.com.pl